Skuldebrev - Säkra din betalning när du lånar ut pengar

En person som lånat pengar av någon annan kallas i juridiska sammanhang för gäldenär och den som lånat ut pengar kallas för borgenär. När ett skuldförhållande uppstår är det bra att skriva ett skuldebrev.

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte att betala en viss summa pengar som har lånats. Man kan inte skriva ett skuldebrev om den som tar emot pengarna ska göra någonting för att få pengarna, då handlar det om köp av tjänst eller vara. Genom avtal24:s skuldebrev får du ett skräddarsytt skuldebrev utifrån era förhållanden. 

Löpande eller enkelt skuldebrev 

Ett löpande skuldebrev är lättare att sälja vidare än ett enkelt skuldebrev. Anledningen till det är för att ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och att det inte finns någon möjlighet för långivaren att ge bort eller sälja rätten att kräva ut pengar från personen som lånat. Det går att sälja/ge bort ett enkelt skuldebrev men då ska den som lånat pengar underrättas om detta. Det krävs att den nya personen som fått/köpt skuldebrevet kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt detta för att han ska kunna kräva betalning i enlighet med skuldebrevet. Ett löpande skuldebrev kan antingen säljas eller ges bort till vem som helst. 

Det finns två typer av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Har man ett innehavarskuldebrev kan den som har skuldebrevet i sin hand kräva betalning av låntagaren, inget mer krävs att visa från den som har skuldebrevet. Har man ett orderskuldebrev krävs av en som har skuldebrevet att den kan visa ett kvitto på att denne fått/köpt skuldebrevet av den som hade det innan.

Betalning och ränta

Varje gång en betalning sker bör detta antecknas på skuldebrevet. På så sätt minskar risken för att låntagaren ska kunna krävas på samma belopp ännu en gång i de fall skuldebrevet säljs eller ges bort till någon annan än den ursprunlige långivaren. 

Vanligtvis brukar ränta på skulden utgå. Parterna har möjlighet att själva välja hur hög en eventuell ränta ska vara. Om låntagaren skulle vara sen med betalningen har långivaren rätt att få ut dröjsmålsränta för den tid som går från dagen då skulden skulle ha betalats till dess att skulden betalas. Detta gäller bara om det finns bestämt i skuldebrevet.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på skuldebrev. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från avtal24 tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Anlita en jurist? 

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver skuldebrevet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som därefter skriver skuldebrevet till dig.