Slipp svågern som oönskad delägare


Som delägare är det bra att från början vara överens om vad som gäller om ni skulle gå skilda vägar eller, i värsta fall, om någon skulle avlida. 

Precis som i ett äktenskap är det viktigt att du som företagare har tänkt igenom och skapat lösningar för om "det otänkbara" skulle hända – det vill säga om ert partnerskap tar slut.

När du startar ett företag tillsammans med en kompanjon är förmodligen inte det första du tänker på hur ni ska lösa en eventuell separation i framtiden. När ni sedan är igång är det inte alltid så lätt att  ta upp dessa frågor – precis som i ett äktenskap.

Det leder tyvärr till att många företag saknar lösningar och skydd för hur man avslutar ett partnerskap och delägande på ett tydligt och önskat sätt. Många tror att bolagsordningen och aktiebolagslagen löser frågorna. Problemet är dels att alla företagare inte har koll på vad dessa innebär, dels att de inte behöver leda i en riktning som passar just er. Lösningen är ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

"Vi behöver inget avtal – vi är ju faktiskt sams" är en syn som fördröjer beslut om att skriva det avtal som behövs. Egentligen borde det vara tvärtom: "Vi är ju sams – så därför har vi skriftligen kommit överens om vad som ska gälla".


Aktieägaravtalet kan reglera sådant som: 


* Undvika att oönskade ägare kommer in i bolaget.

* Ange vad som ska gälla vid kompanjons dödsfall.

* Slå fast vilken arbetsinsats som förväntas av aktieägaren.

* Ge riktlinjer för en värdering av aktier ifall någon ska köpa ut den andra.

Om det värsta skulle hända, till exempel att en delägare avlider, är så kallade kompanjonförsäkringar (livförsäkringar på kompanjonerna) ett enkelt sätt att ekonomiskt skydda både dig som kvarvarande kompanjon och den avlidnes familj.

Är delägaren gift går nämligen värdet av delägarens del i bolaget till maken/makan. Det kan även finnas särkullbarn som ska ha ut sin del av arvet. 

Är delägaren sambo eller ensamstående ärver barn om delägaren har barn. Annars går värdet av delägaren del i bolaget till föräldrar eller syskon. 

Försäkringen gör att du som kvarvarande delägare kan lösa ut dödsboet, för att sedan själv välja om om du vill driva verksamheten vidare – och i så fall tillsammans med vem. För den avlidnes familj innebär försäkringen samtidigt att det finns ett kapital som motsvarar värdet av aktierna i företaget.

Rekommendationer


1. Upprätta ett aktieägaravtal/kompanjonavtal när ni startar verksamheten så att ni är överens om hur den ska bedrivas. Har ni inte gjort det vid start så gör det gärna omgående.

2. Se till att varje delägare skriver äktenskapsförord. 

3. Teckna kompanjonförsäkringar.

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.