Driva företag med andra - så här maximerar ni förutsättningarna att lyckas


Att äga företaget tillsammans med kompanjoner har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Dessutom är ett team bestående av kompetenta personer som kompletterar varandra en bra grund att stå på. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas.
Skriv aktieägaravtal kostnadsfritt

Hos oss på avtal24 skriver du som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR aktieägaravtal kostnadsfritt online. Ni svarar på ett antal frågor och tar ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Utifrån dina svar skapar vårt webb-verktyg sedan ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.

Oavsett om det gäller kunder, leverantörer eller kompanjoner emellan fyller skriftliga avtal en rad viktiga syften; de innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. Studier visar att en tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, ofta leder till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan. .

Genom att skriva ett aktieägaravtal kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.

I aktieägaravtalet kan ni bland annat reglera:

 • Ansvar och ersättning
 • Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

 • Hur styrelsen ska utses
 • Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

 • Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter
 • Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Vid en längre tids konflikt ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier?

 • Konkurrens
 • Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

 • Hur bolaget ska värderas
 • Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas?

 • Överlåtelse av aktier
 • Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förtur? Ska samtycke krävas vid överlåtelse av aktier?

 • Vad som händer om någon av delägarna bryter mot avtalet
 • Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

 • Drag along och tag along
 • För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

 • Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom
 • I kompanjonavtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte alls önskar.

  Dina förmåner som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR

  Som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR erbjuds du 60 minuter kostnadsfri rådgivning och behovsanalys tillsammans med en av våra jurister.

  Dessutom skriver du kostnadsfritt samtliga företagsavtal online (gäller även testamente och äktenskapsförord) alternativt till 50 procent rabatt tillsammans med en jurist. På alla våra övriga avtal och tjänster har du 20 procent rabatt.