Varför du som företagare behöver äktenskapsförord

Visste du att ditt företag och privata pensionssparande som regel ingår i bodelningen om du skulle skilja dig? Som egenföretagare är det viktigt att veta vilka avtal du behöver för att trygga dig och ditt företag. Skriftliga avtal fyller flera viktiga syften; de innebär trygghet, minskar risken för tvister och kan fungera som en manual för samarbetet mellan dig och eventuella delägare.

Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter och kan istället ägna er åt kärleken fullt ut.

Skriv äktenskapsförord

Skriv äktenskapsförord kostnadsfritt

Hos oss på avtal24 skriver du som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR enkelt och tryggt äktenskapsförord online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. Du svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till dig på ett möte, och utifrån dina svar skapar vårt webb-verktyg ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som skickas direkt till din e-post.

Varför behöver jag som företagare ett äktenskapsförord?
Äktenskapsförord behöver du om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla företaget om du skulle skilja dig. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att även ditt pensionssparande kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Men jag startade ju företaget innan jag gifte mig?
Det spelar ingen roll, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Vad händer om mina kompanjoner saknar äktenskapsförord?
I ett aktieägaravtal eller handelsbolagsavtal kan ni avtala om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I ett kompanjonsavtal kan man även reglera vad som händer om en delägare i bolaget skulle avlida.

Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos Skatteverket?
Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket.

Kan man ångra ett äktenskapsförord?
Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?
Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild.

Dina förmåner som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR

Som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR erbjuds du 60 minuter kostnadsfri rådgivning och behovsanalys tillsammans med en av våra jurister.

Dessutom skriver du kostnadsfritt samtliga företagsavtal online (gäller även testamente och äktenskapsförord) alternativt till 50 procent rabatt tillsammans med en jurist. På alla våra övriga avtal och tjänster har du 20 procent rabatt.