Vikten av ett bra konsultavtal

En av de viktigaste sakerna att tänka på som konsult och egen företagare är att säkerställa att du verkligen får betalt för ditt jobb. Tråkigt nog är det ofta när saker och ting gått snett som många småföretagare kontaktar oss jurister.

Ett vanligt misstag är att förlita sig på muntliga överenskommelser eller en allmänt formulerad offertbeskrivning. Men vad händer om en situation uppkommer som ni inte har diskuterat? Vad händer om kunden skulle avboka i sista sekund? Vem äger rättigheterna till det som skapas inom uppdraget? Och vem ska stå för oförutsedda kostnader?
Skriv konsultavtal kostnadsfritt


Hos oss på avtal24 skriver du som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR konsultavtal kostnadsfritt online. Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapar vårt webb-verktyg ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Med rätt avtal kan du känna dig trygg och fokusera på affärerna.

När behöver man ett konsultavtal?

Om du säljer tjänster eller om ditt företag åtar sig olika uppdrag av varierande längd behöver du upprätta ett konsultavtal. Även om du inte kallar dig själv för konsult, omfattar konsultavtal just försäljning av tjänster och uppdrag. Syftet med avtalet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen och vad som ska gälla vid förändringar.

Viktigt är också att reglera en tidsplan och vad som ska ske vid förseningar. I ett konsultavtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och även begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag.

Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska gälla så att riskerna för affären minskar.

Fyra råd till dig som arbetar som konsult eller driver ett tjänsteföretag

– Det viktigaste är att få en nöjd kund och det förutsätter att du förstår vad kunden efterfrågar. Skriftliga avtal innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram leder ofta till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan.

– Ha alltid ett skriftligt konsultavtal där ni reglerar uppdragets omfattning, hur det ska genomföras och vilka kvalitetsnormer som uppdraget bedöms efter.

– Leverera inte för mycket på en gång utan att få betalt. Försök fakturera löpande och om fakturorna hinner förfalla bör du pausa leveranserna tills du får betalt. Innan du pausar bör du dock ta kontakt med en jurist.

– Om avvikelser sker från avtalet är det vanligt att detta kommuniceras per mejl eller telefon. Se till så att avvikelserna dokumenteras och spara det på ett säkert ställe. Om ni till exempel per telefon har diskuterat en alternativ lösning, ha för vana att skriva ner det i ett mejl, skicka och be om bekräftelse.

Dina förmåner som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR

Som företagsmedlem i Akademikerförbundet SSR erbjuds du 60 minuter kostnadsfri rådgivning och behovsanalys tillsammans med en av våra jurister.

Dessutom skriver du kostnadsfritt samtliga företagsavtal kostnadsfritt (gäller även testamente och äktenskapsförord) alternativt till 50 procent rabatt tillsammans med en jurist. På alla våra övriga avtal och tjänster har du 20 procent rabatt.