Bodelningsavtal – viktigt för både gifta och sambor vid separation

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det, ur flera aspekter, är viktigt även för sambor. Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör för vem som ska ha vad. Ta del av dina förmåner som ST-medlem

Detta gäller sambor

Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till samboegendomen som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas bostad och bohag (möbler och husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte.

Vid bodelning delas samboegendomens värde (sedan avdrag gjorts för eventuella skulder) lika mellan dig och din partner. Sambolagen tar inte hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat exempelvis den gemensamma bostaden.

Bodelning kan begäras upp till ett år efter det att du och din sambo har flyttat isär.

Detta gäller gifta

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver.

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Våra jurister får många frågor kring bodelning och bodelningsavtal. Här ger vi tre korta tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa:

  • Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.
  • Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.
  • För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder kopplade till bostaden. Därför är det viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Rätt avtal med avtal24

Som medlem i ST skriver du testamente, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev kostnadsfritt online alternativt till ett fast pris om 495 kr per avtal tillsammans med en jurist. På bodelningsavtal och samtliga övriga avtal och tjänster har du 20 % rabatt. 

Är du osäker på vilka avtal just du behöver för att trygga dig och din familj? Som medlem i ST erbjuds du även 30 minuter kostnadsfri rådgivning och behovsanalys tillsammans med en av juristerna på avtal24.

Om avtal24

Med avtal24 skriver du enkelt och tryggt juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsydda efter dina förhållanden.

Du svarar på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 


Ta del av dina förmåner som ST-medlem