Entreprenörskap och juridik

Tryggare företagande med rätt sorters avtal

Jag har inte tid att sätta mig in i juridiska frågor och jag har inte lust att betala dyra advokatarvoden. Jag lägger min tid på att göra det jag gör bäst, vilket är kalsonger.
- Indre Singh, VD på Cirque Deluxe

Att driva företag är att förverkliga affärsidéer och visioner och möjligheten att fokusera på det man brinner för. I samband med att man samlar in kapital är det inte ovanligt att bolaget får flera delägare. Vi har talat med Cirque Deluxes VD, Indre Singh om hur de har valt att lösa de juridiska frågorna som uppkommer i livet som entreprenör.

I ett kompanjonsavtal, eller aktieägaravtal som det också kallas regleras innehavet av aktierna vilket syftar till att skapa kontroll över bolaget och ge trygghet för delägarna. Ett kompanjonsavtal kan skrivas av olika anledningar, dels för att bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelsen ska utses och vad som ska hända om en av delägarna vill sälja sin andel. Indre Singh arbetar som VD på företaget Cirque Deluxe vars populära underkläder bland annat finns hos Åhléns, Rådhuset i Uppsala, Best of Brands och på NK.


Cirque Deluxe har sedan våren 2011 nyttjat avtal24:s företagspaket. "Eftersom jag både arbetar i bolaget samtidigt som vi är fler delägare var det viktigt för mig att vi hade ett kompanjonsavtal. Jag har själv vänner där delägare sålt sina andelar till främlingar och att företaget helt ändrat inriktning. För oss var det också en självklarhet att i kompanjonsavtalet ange en skyldighet för varje delägare att upprätta ett äktenskapsförord för att på så sätt skydda företagets andelar om någon mot förmodan skulle skilja sig."

Som företagskund betalar Cirque Deluxe en kostnad om 499 kr i månaden och kan på så sätt nyttja samtliga av avtal24:s företagsavtal online i obegränsad omfattning.

"De avtal vi använder oss mest av är leveransavtalen och bolagsstämmoprotokollen. Det är så smidigt att under stämman fylla i frågorna enligt dagordningen, och sekunden efter stämman avslutas få ett färdigt protokoll. Det allra bästa är ändå att man har någon att ringa och diskutera affärsjuridiska frågor med utan att oroa sig över timpriser som lätt skenar iväg."Några av våra företagsavtal:

Aktieägaravtal

Bestäm vad som ska gälla mellan ägarna till företaget

Äktenskapsförord

Hindra privatlivet från att påverka företaget

Bolagsstämmoprotokoll

Bilda aktiebolaget med ett juridiskt heltäckande stämmoprotokoll