Tre tips för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa

Våra jurister får ofta frågor kring bodelning. Här ger vi tre korta tips kring vad som är bra att veta vid skilsmässa eller separation mellan sambor.

Läs mer om bodelningsavtal


1. Vid en skilsmässa eller separation mellan sambor rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att båda parter har rätt att kräva bodelning i efterhand. Då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut och ni kanske inte längre är överens om hur en uppdelning ska göras. 


2. Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.


3. Om du ska få överta en bostad som tillhör den andra maken måste du ofta överta det bolån som finns. Det är därför viktigt att du får godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er. Vill ni veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24.