Tre vanliga frågor om äktenskapsförord

Här svarar listar vår jurist Molly Malm tre av de vanligaste frågorna vi brukar få om äktenskapsförord. 

Läs mer om äktenskapsförord

1. Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos Skatteverket?

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket. 

2. Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens. 

3. Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild. 

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon. Ni svarar på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. 

Har du frågor angående äktenskapsförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.


Läs mer och skriv äktenskapsförord

1 195 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.