Trygga dig som medlåntagare

Har du hjälpt en anhörig eller vän genom att ställa upp som medlåntagare? När du står på ett lån du inte själv tagit del av bör du säkra dig genom att skriva ett regressavtal.

Läs mer om regressavtal

Solidariskt betalningsansvar

Något som få vet om eller tänker på är att om du tar ett lån tillsammans med någon är du och den andra låntagaren i regel solidariskt betalningsansvariga för lånet. Solidariskt betalningsansvar innebär att ni båda, var för sig, ansvarar för hela summan gentemot banken. 

Om avsikten är att den andra låntagaren ska använda hela eller större delen av lånet själv behöver du skriva ett regressavtal. Regressavtalet påverkar inte det solidariska betalningsansvaret mot banken, utan används för att reglera och tydliggöra hur ni sinsemellan ska ansvara för lånet.

Skriv regressavtal

Hos oss skriver du enkelt ett regressavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till din e-post som en pdf. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771–24 00 24.

Läs mer och skriv regressavtal