Vad händer med bostaden vid en separation?

Vid en separation är det vanligt att den ena parten vill ta över den gemensamma bostaden. Har man barn finns många gånger ett gemensamt intresse i att behålla bostaden med hänsyn till barnen, men ofta kan det vara svårt rent ekonomiskt. Här ger vi exempel på olika lösningar. 

Läs mer

Regressavtal – en lösning vid gemensamma bolån 

Om ena parten ska ta över ägandet av bostaden behöver han eller hon även ta över samtliga lån och lånen behöver dessutom ofta utökas för att man ska kunna köpa ut den andra personen ur bostaden. Om det inte är möjligt att stå ensam på lånet är en lösning att makarna fortsätter stå på lånet tillsammans och upprättar ett regressavtal. 

Regressavtalet justerar låneansvaret och tydliggör hur makarna sinsemellan ska ansvara för lånet. I det här fallet blir regressavtalet ett bevis på att den ena personen ska ansvara för hela lånesumman, vilket innebär att den andra personen kan kräva pengar tillbaka om han eller hon tvingas betala lånet till banken. 

Det är också möjligt att låta någon annan stå med på lånet, exempelvis en förälder eller ett syskon. Även då kan ett regressavtal upprättas på samma sätt. 

Skuldebrev – när den ena parten inte har råd att köpa ut den andra

Det kan också vara så att personen som ska bo kvar i bostaden har möjlighet att ta över det befintliga lånet, men inte har möjlighet att ta ytterligare lån för att köpa ut den andre. 

En lösning kan då vara att parterna justerar ägandet av bostaden och ansvaret för lånet, men sedan har ett skuldförhållande mellan sig för den resterande betalningen. I det här fallet behöver ett skuldebrev upprättas. I skuldebrevet kan man komma överens om att resterande del ska betalas vid en viss tidpunkt eller vid en framtida försäljning, exempelvis.

Om man inte kommer överens

Dessa lösningar används när det egentligen inte finns ekonomiskt utrymme men man ändå kommer överens om att lösa situationen för att kunna behålla bostaden. Om man inte kommer överens i dessa situationer, eller inte är bekväm med dessa lösningar, kommer bostaden troligen behöva säljas. 

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just dina förhållanden. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor eller funderingar? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.