Vad händer med företaget om något händer dig?

Om något händer dig – vet du vad som sker med ditt bolag? Vill du att dina barn driver företaget vidare, eller har du en sambo som du vill ska ärva? Här får du fem tips för att undvika ovälkomna överraskningar i framtiden.
Testamente för företagare

Är du företagare underlättar det för dina anhöriga och kompanjoner om du har skrivit testamente. Det gör att oklarheter och överraskningar kan undvikas och du kan se till att de du vill ska ärva dig faktiskt gör det, något som säkerställer att företaget kan drivas vidare på det sätt du vill.

– Har man ett företag är det viktigt att planera för hur bolaget ska drivas vidare och vem som ska ta över det, den dagen du gått bort. Ett testamente gör att man kan undvika onödiga konflikter mellan efterlevande och samtidigt säkra bolagets fortsatta drift, förklarar Louise Dufwa.

1. Flera delägare och hembud

Finns det ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal mellan dig och övriga ägare kan det i detta avtal finns en hembudsklausul som innebär att dina arvingar ska erbjuda övriga ägare att köpa ut deras andel. Det är viktigt är att sätta sig in i eventuella befintliga avtal då detta påverkar hur du kan utforma ditt testamente.

2. Särkullbarn ärver direkt

Ett problem som kan uppkomma är när det finns särkullbarn med i bilden. De har nämligen rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt och den efterlevande partner kan bli tvungen att köpa den avlidnes del i företaget av barnen.

3. Sambo ärver inte alls

Är du sambo så innebär det att din partner inte ärver dig, enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge du bott ihop med din sambo eller om ni har barn gemensamt. Vill du att din sambo ska ärva företaget vare sig det är hela företaget eller delar av det, måste du skriva ett testamente.

4. Livförsäkring

En livförsäkring är ett bra komplement till testamentet eftersom denna försäkring säkerställer att din partner har råd att behålla företaget samtidigt som dina barn får ut det arv de enligt lag har rätt till.

5. Ska barnen driva företaget vidare?

Är du gift och ni bara har gemensamma barn ärver din maka eller make allting med fri förfoganderätt, vilket innebär att gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Detta gäller inte särkullbarn som har rätt att få ut hela sitt arv direkt när föräldern går bort.

Vill du att barnen ska ärva företaget måste du skriva ett testamente där du anger det.

När är ett testamente giltigt

Ett testamente måste vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen för att vara giltigt. Vittnena måste vara minst 15 år och får inte vara släkt med dig. De får inte heller vara mottagare av arv och de måste närvara när du signerar ditt testamente. De behöver dock inte veta vad ditt testamente innehåller för att signera det.

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ditt testamente själv online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. 

Om du har frågor eller funderingar kring svenska arvsregler och testamente är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771 – 24 00 24. 


Läs mer och skriv testamente

1695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.