Egenföretagare? Så här undviker du vanliga fallgropar

Vilka är de vanligaste misstagen och fallgroparna - och framförallt, hur undviker man dem? Här informerar vi om några av de viktigaste avtalen att få på plats och tipsar om vilka juridiska aspekter som är bra att ha koll på när man driver eget.

Läs mer

Många småföretagare underskattar nyttan av att ha ett sekretessavtal. Man tror att det bara behövs när det är tal om hemliga patentprojekt eller tekniska lösningar. 

Läs mer och skriv sekretessavtal

Skydda känslig information och företagsidéer

Många småföretagare underskattar nyttan av att ha ett sekretessavtal. Sekretessavtalet skrivs för att skydda känslig information eller företagsidéer och genom det kan man förhindra att information som kan skada företaget eller bildandet av företaget avslöjas eller utnyttjas.

Sekretessavtal kan skrivas både med anställda på företaget och med externa parter som kommer att få tillgång till känslig information. Om du har en unik idé som inte är patenterad rekommenderar vi att du skriver sekretessavtal innan du delar med dig av din idé och dina planer.

Konsult och egenföretagare?

Som konsult och egenföretagare är det viktigt att se till att du verkligen får betalt för den tid som du lägger på ett uppdrag. Många gör misstaget att förlita sig på offertbeskrivningar eller en muntlig överenskommelse. Det uppstår då lätt situationer som inte har diskuterats, till exempel att kunden avbokar i sista stund. Det kan också handla om oklarheter kring vem som äger rättigheterna till det utförda arbetet eller vem som ska stå för oförutsedda kostnader.

Det viktigaste är att få en nöjd kund och det förutsätter att du förstår vad kunden efterfrågar. Skriftliga avtal innebär trygghet, minskar risken för tvister och fungerar som en manual för samarbetet. En tydlig och öppen dialog när avtal förhandlas fram, leder ofta till långvariga, lönsamma affärer och en ökad förståelse parterna emellan. 

I ett bra konsultavtal framgår vilka regler som ska gälla för samarbetet och vid oförutsedda händelser. I konsultavtalet kan man reglera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen för det utförda arbetet och vad som ska gälla vid eventuella förändringar längs med vägen. I konsultavtalet kan man även reglera vem som har rätt till arbetsresultatet och komma överens om vad som gäller för konkurrerande uppdrag. Det är också viktigt att komma överens om en tidplan och vad som ska ske vid förseningar. 

Driver du bolag med andra?

Att äga företaget tillsammans med kompanjoner har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas.

Genom att skriva ett kompanjonsavtal kan många framtida konflikter undvikas. I kompanjonsavtalet kommer ni överens om ansvarsområden, ersättningsnivåer, hur bolaget ska värderas och vad som ska hända om någon vill lämna företaget.

Ni kan också avtala om att samtliga delägare ska upprätta äktenskapsförord. Då försäkrar ni er mot att det kommer in en ny, kanske oönskad, delägare vid en skilsmässa. 

Ett kompanjonsavtal brukar också krävas när man ska teckna en kompanjonsförsäkring, som skyddar er i företaget om någon av delägarna skulle gå bort.

Skriv avtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ditt företag. 

Om du hellre vill ta hjälp av en jurist bokar vi in ett telefon- eller videomöte där vi steg för steg går igenom vad avtalet ska innehålla och vilka villkor som ska finnas med. När du skriver avtalet tillsammans med en av våra jurister guidas du genom hela processen och får råd och vägledning i vilka lösningar som passar bäst i just din situation. 

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-24 00 24.