Undvik vanliga misstag vid VD-rekryteringen med ett VD-avtal

Undvik vanliga misstag vid VD-rekryteringen med ett VD-avtal

Här tipsar vi om vad bolaget ska tänka på när ni hittat rätt kandidat till VD-tjänsten och ska komma överens om villkoren i ett anställningsavtal.

Individuellt avtal

VD-rollen omfattas normalt inte av LAS (Lagen om anställningsskydd) eller kollektivavtal och det är därför upp till parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla. 

Det kan dock uppstå situationer där VD ändå betraktas som anställd när olika regler krockar med varandra. Aktiebolagslagen reglerar vilka uppgifter en VD har. Om bolaget har begränsat VD:s roll, t ex i ett VD-avtal, kan en bedömning komma fram till att VD:n inte är VD och kommer då att omfattas av lagen om anställningsskydd. För bolaget kan detta bli problematiskt om man av någon anledning vill byta VD. Det ska då bl a finnas skälig grund för en uppsägning.

Rimliga villkor

För att en VD inte ska omfattas av LAS behöver arbetsuppgifter och villkor vara rimliga för rollen. T ex bör ersättning i form av lön, ev bonus, och pensionsavsättningar vara bättre än för övriga anställda. Även uppsägningstiden bör vara rimlig vilket oftast betyder minst 6 månader.

Sekretess- och konkurrensvillkor

En VD kommer att få tillgång till all känslig företagsinformation varför det är viktigt att avtala vad som ska gälla kring sekretess både under och efter anställningstiden. 

Vi rekommenderar även att man avtalar om vad som ska gälla kring konkurrensfrågor när VD:n en dag slutar. I avtalet bör framgå hur VD:n bör kompenseras ekonomiskt under den tid konkurrensbegränsningen gäller.

Vikten av ett skriftligt avtal

VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal. 

Förutom fördelarna med att vara överens om villkoren finns även avtalet klart för granskning den dag man vill ta in investerare i bolaget. För en investerare är det viktigt att undersöka företaget och göra en legal granskning av alla avtal. Om det saknas ett VD-avtal uppfattar många investerare det som en tydlig varningssignal, vilket kan äventyra möjligheterna till nytt kapital för bolaget.

Skriv VD-avtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt VD-avtal tillsammans med en jurist via telefon. Då bokar vi in ett telefon- eller videomöte där vi steg för steg går igenom vad avtalet ska innehålla och vilka villkor som ska finnas med. När du skriver VD-avtalet tillsammans med en av våra jurister guidas du genom hela processen och får råd och vägledning i vilka lösningar som passar bäst i just din och bolagets situation. 

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-24 00 24.

Läs mer och skriv VD-avtal

6 990 kr

Boka här
Du betalar i sista steget

VD-avtal

Ett VD-avtal behövs för att bestämma vilka villkor som ska gälla mellan bolaget och VD:n.

VD-rollen omfattas inte av LAS (lagen om anställningsskydd) och oftast inte av kollektivavtal. Aktiebolagslagen reglerar i viss mån VD:ns ansvar men det är viktigt med ett skriftligt avtal för att undvika en eventuell framtida tvist.