Vem bör skriva ett testamente?

För den som är sambo är det viktigt att skriva ett inbördes testamente eftersom sambor inte ärver varandra. De som ingått äktenskap har inte samma behov av detta då den efterlevande maken ärver före parets gemensamma barn.

Om ett gift par har särkullbarn (dvs. barn som inte är era gemensamma) kan det vara klokt att skriva ett testamente för att försäkra sig om att den efterlevande får en så god ekonomisk ställning som möjligt. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt framför efterlevande make. Genom ett inbördes testamente kan man inskränka särkullbarnens arvsrätt till hälften, dvs. till deras laglott. Detta underlättar för den efterlevande som annars kanske måste sälja bostaden för att kunna lösa ut särkullbarnet.

Många kunder som vi pratar med vill dock att särkullbarnet ska få ut sitt arv och då kan testamente med en livförsäkring som ett komplement vara en bra lösning. 

Om makar har gemensamma barn kan man skriva ett testamente så att barnen kan få ut sitt arv redan när den första föräldern avlider om man så önskar. Annars är det den efterlevande maken som ärver barnens arvslotter.

Som ensamstående utan legala arvingar kan man skriva ett testamente för att förhindra att egendomen tillfaller Allmänna Arvsfonden.

Man kan ha speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, t.ex. att ett av barnen ska ha viss egendom eller mer än syskonen. Man kan också utesluta någon som man inte vill ska få ärva (gäller dock inte bröstarvinge).

Man kan bestämma att det någon får i arv ska vara testamentstagarens enskilda egendom.

Den som vill att en släkting, vän eller organisation ska ha en viss summa eller andel av kvarlåtenskapen kan ha med det i testamentet.


Skriv testamente