Vem får egentligen ta del av ditt arv?

Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de personer du önskar ska ärva också gör det. Det finns vissa begränsningar enligt lag, men mycket kan man faktiskt bestämma själv. Ett testamente gör att du undviker eventuella överraskningar och oklarheter i framtiden.

Detta gäller för sambor

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. I lagens mening är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv; skriv ett testamente!

Detta gäller för gifta

Gifta par ärver i de flesta fall varandra till fullo eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn. 

Detta gäller för ensamstående

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om barn och barnbarn saknas ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Vid frågor och funderingar kring testamente och svenska arvsregler är du välkommen att ringa till våra jurister på 0771- 24 00 24.

Läs mer och skriv testamente

1 695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.