Driva företag med andra – så här maximerar ni förutsättningarna att lyckas

Att äga företaget tillsammans med andra har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas.

Läs mer om aktieägaravtal och kompanjonsavtal

Genom att skriva ett aktieägaravtal kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas. Ett aktieägaravtal kan innehålla känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning eftersom bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och gäller mellan delägarna.

Sju viktiga punkter i ett aktieägaravtal.

1. Är ni överens om företagets syfte?

Vad är företagets mål och vilka syften har ni? Ska ni bli börsnoterade eller ska ni kunna försörja er på verksamheten?

Det kan även vara bra inför framtiden att avtala om hur vinst i bolaget ska användas. 

2. Vem ska göra vad? 

Har ni kommit överens om hur arbetet ska gå till?  Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls? 

Det är även viktigt att ta ställning till vem som till exempel får nominera styrelsemedlemmar och hur stor andel av bolaget som någon måste äga för att få nominera en styrelseledamot. Ni kan även bestämma om en nominerad styrelseledamot får vara VD.

3. Kan delägaren dra sig ur bolaget vid en konflikt?

Vad händer om ni har olika åsikter och hamnar i en tvist? Hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier vid en längre tids konflikt?

Det är bra att ha kommit överens om hembud och förköp så att ni har kontroll över vad som kan hända i bolaget, läs mer om detta längre ner. 

4. Kan en delägare ge sig in i konkurrerande verksamhet

Ska ni kunna ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? 

I aktieägaravtalet kan ni avtala om förbud mot bedrivande av konkurrerande verksamhet. Ni kan även reglera vilka som ska ha rätt till full insyn i bolagets verksamhet.

5. Kan en delägare sälja aktierna till vem som helst?

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förköpsrätt, och ska det finnas skyldighet att hembjuda aktier?

Förköpsrätt innebär att  den som vill sälja en eller flera av sina aktier först måste erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna innan de säljs. Hembud gäller efter att aktien övergått till någon annan och innebär att den som förvärvat en aktie måste erbjuda befintliga aktieägare att köpa tillbaka aktien.

Ni kan även bestämma om samtycke ska krävas vid överlåtelse av aktier. Om ni väljer att ha samtyckeskrav vid överlåtelse innebär det att styrelsens samtycke kommer att krävas om någon av er vill överlåta en aktie – både för det fall ni överlåter till någon utomstående person eller till en befintlig aktieägare.

6. Vad händer om en delägare går bort?

Ska arvingar driva företaget vidare? Vad händer om en delägare är sambo, kommer sambon ärva?

Om delägaren har särkullbarn är det viktigt veta att de har rätt att få ut sitt arv direkt. Är delägaren sambo så innebär det att partnern inte ärver, enligt lag utan bara om testamente finns. Är partnern gift, utan att ha särkullbarn ärver makan eller maken. I detta fall kan det vara bra att det finns försäkringar som täcker så att delägarna kan lösa in aktierna. För att delägarna ska ha en rätt att lösa ut arvtagaren krävs det att det finns en hembudsklausul i bolagsordning eller aktieägaravtal.

7. Vad händer om en delägare skiljer sig? 

Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Det finns då en risk för att maken blir delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte önskar.För att undvika detta kan ni i aktieägaravtalet bestämma att delägarna har skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig.

Aktieägaravtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt aktieägaravtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtalet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. 

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.