Vikten av att skriva aktieägaravtal


Ett aktieägaravtal skrivs av många olika anledningar och innebär en stor trygghet för delägarna. I aktieägaravtalet kan man bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses. I aktieägaravtalet kommer ni som delägare helt enkelt överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.

Läs mer om aktieägaravtal

Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Vår avtalsrobot skapar sedan ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag.

Läs mer och skriv aktieägaravtal


I aktieägaravtalet kan ni bland annat reglera:

Ansvar och ersättning
Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

Hur styrelsen ska utses
Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter
Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Vid en längre tids konflikt ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier?

Konkurrens
Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

Hur bolaget ska värderas
Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas?

Överlåtelse av aktier
Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förtur? Ska samtycke krävas vid överlåtelse av aktier?

Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet
Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

Drag along och tag along
För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom
I aktieägaravtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte alls önskar.

Skriv aktieägaravtal
Ni skriver enkelt och tryggt aktieägaravtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Vår avtalsrobot skapar sedan ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon. Har ni inte skrivit aktieägaravtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.

Skriv aktieägaravtal