Vikten av ett korrekt äktenskapsförord

Allt ni äger som inte är reglerat som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan er vid en skilsmässa. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten.

Läs mer om äktenskapsförord

Registrering - ingen garanti för att äktenskapsförordet är korrekt

När äktenskapsförordet är skrivet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt. 

Vid en skilsmässa kan ett felaktigt eller otydligt äktenskapsförord få oväntade och oönskade konsekvenser. 

Exempel på vanliga misstag:

Make A har en tavla som betyder mycket för hans släktingar. Ett inte ovanligt misstag är att makarna skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv ägs av Make A och är hans". Denna formulering konstaterar att Make A äger tavlan, men den gör inte tavlan till enskild egendom. Det innebär i sin tur att Make B har rätt till tavlans halva värde vid en separation. 

Ett annat vanligt misstag är att man skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv som ägs av Make A ska bli Make B:s enskilda egendom." Här har makarna försökt föra över äganderätten till tavlan. Det går inte att göra i ett äktenskapsförord utan måste istället göras genom ett gåvobrev eller bodelningsavtal - och sedan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. 

Det är inte heller ovanligt att man i ett äktenskapsförord försöker reglera vad som ska hända med egendom om någon av makarna avlider. Det är endast genom att skriva ett testamente som man kan reglera vad som ska hända med en persons egendom efter att han eller hon gått bort.

Skriv ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Hos oss skriver ni enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller via telefon tillsammans med en jurist, helt skräddarsytt efter era önskemål. Alltid till fast pris. 

Har du frågor och funderingar kring äktenskapsförord eller är du osäker på om ditt äktenskapsförord är korrekt? Ring oss kostnadsfritt på 0771- 24 00 24, så hjälper vi dig. Våra jurister är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. 

Läs mer och skriv äktenskapsförord

1 195 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.