Viktigt att tänka på vid en vd-anställning

En vd kan i regel sägas upp utan anledning, och arbetstider, pension och försäkringar regleras inte som för övriga anställda. Dessutom kan en vd bli betalningsansvarig i vissa situationer. Här är tre saker att ha koll på vid en vd-anställning.

vd-avtal

1. Anställningens villkor

Normalt sett omfattas inte en vd av lagen om anställningsskydd (LAS). Oftast gäller inte heller kollektivavtal för en vd. Istället är det viktigt att anställningsvillkor samt vad som gäller vid en uppsägning regleras i ett vd-avtal.

Det är också viktigt att vd-avtalet innehåller villkor gällande pension, försäkringar och sekretess. Man bör även avtala om konkurrens- och värvningsförbud. Dessa villkor ska vara skäligt utformade och inte gälla för lång tid efter anställningens upphörande. De kan annars ogiltigförklaras om de anses oskäliga.

Eftersom en vd inte omfattas av lagen om anställningsskydd kan denne sägas upp utan anledning. Därför bör avtalet reglera avgångsvederlag eller annat ekonomiskt skydd som gäller vid en uppsägning. 


2. Arbetsuppgifter 

En vd i ett aktiebolag ska sköta den löpande förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Ska det ingå andra uppgifter bör de framgå av en skriftlig vd-instruktion eller av vd-avtalet.

En vd-instruktion bör reglera arbetsfördelningen mellan vd och styrelse samt hur rapporteringen av ekonomisk information ska ske.

För en vd gäller inte heller arbetstidslagen så arbetstider är inte reglerade som andra anställdas. Däremot gäller arbetsmiljölagen för alla, och den innebär att företaget ska ge förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras utan att riskera ohälsa.

När det gäller tjänsteresor och traktamente, eller regler för dubbelt boende är det bra att arbetsplatsens ort framgår av vd-avtalet. Orten blir en utgångspunkt för rätt till traktamente vid tjänsteresor.


3. Betalningsansvar

En vd kan bli personligt betalningsansvarig i vissa situationer. Därför bör det även finnas en styrelse- och vd-försäkring som täcker upp för sådana händelser.

Ett aktiebolag ansvarar själv för eventuella skulder, men det finns fall där styrelsen kan hamna i situationer som gör er personligen betalningsansvariga om ni inte agerat riktigt.

En anledning kan vara om företaget inte betalt in inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter eller förseningsavgifter. En annan orsak kan vara om årsredovisningen inte inkommit i rätt tid.

Om den inte skickats in inom femton månader från räkenskapsårets utgång kan alltså en vd, tillsammans med styrelsen i bolaget, bli personligt ansvariga.

Årsredovisningar som inte kommer in i tid är även en av de vanligaste formerna av ekobrott som företagare blir dömda för.

Korrekt avtal med jurist

Hos oss kan du enkelt skriva ett vd-avtal till fast pris. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Vid telefonmötet går ni igenom bolagets situation och de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter ett förslag till avtal som du kan gå igenom i lugn och ro. Önskar du sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset.

Har du frågor eller funderingar? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. 

Läs mer och skriv vd-avtal

6 990 kr

Boka här
Du betalar i sista steget

VD-avtal

Ett VD-avtal behövs för att bestämma vilka villkor som ska gälla mellan bolaget och VD:n.

VD-rollen omfattas inte av LAS (lagen om anställningsskydd) och oftast inte av kollektivavtal. Aktiebolagslagen reglerar i viss mån VD:ns ansvar men det är viktigt med ett skriftligt avtal för att undvika en eventuell framtida tvist.