Låt samarbetet blomstra

Det blir allt viktigare för företag att samarbeta med andra specialister för att lyckas på sin marknad.


De flesta samarbeten löper på bra och gynnar båda parter såväl som kunden. När något oförutsett händer eller man börjar tycka olika kan det dock snabbt bli problematiskt. Säkra dina affärer och affärsrelationer med hjälp av ett samarbetsavtal.

Det är en stor fördel med ett skriftligt avtal eftersom risken annars är stor att ord står mot ord vid meningsskiljaktigheter. Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad ni kommit överens om och ni slipper onödiga konflikter.

Viktiga frågor som tas upp och regleras i ett samarbetsavtal är t ex:
    

  • Vad är syftet med samarbetet?
  • Vilken omfattning ska samarbetet ha och hur ska det genomföras?
  • Vilken ersättning ska utgå och vad ska den baseras på?

En annan mycket viktig punkt är också vad som skall gälla vid eventuella förändringar eller förseningar.

Fördelen med ett samarbetsavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för samarbetet. Det kan också vara viktigt för att klargöra att parterna är fristående och inte att det inte föreligger något anställningsförhållande. 

Skriv samarbetsavtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt samarbetsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon eller videokonferens. Avtalet blir helt anpassat efter din unika situation. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss på telefon 0771- 24 00 24. 


Läs mer om samarbetsavtal och boka tid