Viktigt att veta vid gemensamt bostadsköp - detta gäller gifta

Att köpa bostad är en av livets största affärer - ofta väcks frågor och flera viktiga beslut ska tas. Här reder vi ut vad som gäller rent juridiskt för er som gifta - så att ni själva kan agera och få det precis så som ni vill.

Skriv äktenskapsförord

Detta gäller gifta

Om du och din make eller maka köper en bostad ska värdet av den delas lika mellan er om ni i framtiden skulle skilja er. Om det inte avtalats om annat i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas värdet av alla era tillgångar lika vid en skilsmässa.

Behov av äktenskapsförord finns om ni till exempel står 70/30 på kontraktet på grund av att ni anpassat ägandet till var och ens investering. Det räcker inte att skriva olika ägarandelar på köpekontraktet - vid en skilsmässa kommer värdet ändå att delas 50/50. 

Står ni på kontrakt och lån till lika delar men har lagt in olika mycket i kontantinsats behöver ni skriva både ett äktenskapsförord och ett skuldebrev. 

Sammanfattningsvis kan ni alltså genom att skriva äktenskapsförord bestämma att tillgångar och egendom inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och tillhör var och en av er. 

Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos Skatteverket?

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket. 

Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens. 

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett hus, ett företag eller det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild. 

Skriv avtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord och samboavtal online eller tillsammans med en jurist. 

Om ni väljer att skriva avtalet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er på ett möte. Utifrån era svar skapas sedan ett juridiskt korrekt avtal. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timma, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er.


1 195 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.