Vilka avtal skapar juridisk trygghet i just din situation?

Gör behovsanalys

Vardagsjuridiken berör oss alla och gör sig ofrånkomligt påmind i livets olika skeden. Vi hyr vår första bostad, vi flyttar ihop, vi gifter oss, vi skaffar barn, vi ärver någon och någon ska ärva oss.

Olika skeden i livet medför juridiska konsekvenser, utan att vi alla gånger själva är medvetna om dem. 

Är du osäker på hur din juridiska situation ser ut och vilka avtal du kan behöva? Gör vår juridiska behovsanalys! Genom att du besvarar frågor om din livssituation skapas en analys av din juridiska situation och dina eventuella behov. När du har gått igenom frågorna sammanställs informationen och du får en analys av din juridiska situation skickad till dig per e-post. Analysen är kostnadsfri och tar inte mer än fem minuter att genomföra.