Vilka avtal visste du inte att du behövde?


Vardagsjuridiken berör oss alla och gör sig ofrånkomligt påmind i livets olika skeden. Vi hyr vår första bostad, vi flyttar ihop, vi gifter oss, vi skaffar barn, vi skiljer oss, vi hyr ut vår bostad, vi flyttar utomlands, vi ärver någon och någon ska ärva oss. Olika skeden i livet medför juridiska konsekvenser, utan att vi alla gånger själva är medvetna om dem.

Juridisk behovsanalys

Tyvärr gör sig olika lagar ofta påminda först vid livsförändringar, och då kanske inte alltid på det sätt vi själva önskar. Lagen är alltid rätt, men är inte alltid rättvis för dig och dina närmaste. Ofta behöver vi bestämma själva vad som ska gälla - och man kan påverka mer än vi själva tror.

Är du osäker på hur din juridiska situation ser ut och vilka avtal du kan behöva? Gör vår juridiska behovsanalys! Genom att du besvarar frågor om din livssituation skapas en analys av din juridiska situation och dina eventuella behov. Analysen är kostnadsfri och tar inte mer än fem minuter att genomföra.

Kostnadsfri behovsanalys