Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen listar detaljerat rättigheterna för registrerade personer. Både er organisation och era system måste tillsammans uppfylla kraven. 

Läs mer om integritetspolicy
De viktigaste rättigheterna den registrerade har listas nedan:
  • Rätt till information om behandlingen
  • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter
  • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Rätt att få sina personuppgifter raderade
  • Rätt att invända mot att personuppgifterna används
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Rätt att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (s.k dataportabilitet)
Skriv integritetspolicy

Alla företag som samlar in data från användare bör ha en integritetspolicy som informerar om hur du använder de uppgifter som kunder och andra delar med sig av till ditt företag. En integritetspolicy ska tydligt och enkelt förklara för användarna vilken information du samlar in och syftet med hanteringen, hur du samlar in den informationen, samt hur du skyddar och lagrar informationen. Integritetspolicyn bör finnas tillgänglig på er hemsida liksom era allmänna villkor.


Läs mer och skriv integritetspolicy