Vilket anställningsavtal behöver du?

Att anställa innebär ofta en stor kostnad och ett ekonomiskt risktagande för arbetsgivaren. Viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren är att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen, och ser till att hålla sig inom lagen i sina överenskommelser. Ett bra anställningsavtal minimerar riskerna och reglerar till exempel lön, arbetstid och uppsägning.

En risk om du har någon som arbetar för dig utan att ni har skrivit ett anställningsavtal, är att detta räknas som en tillsvidareanställning. Därför är det viktigt att du väljer ett anställningsavtal som passar den tjänst du ska tillsätta. Här hittar du tre olika anställningsavtal och vad de innebär.

Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning, ofta benämnd som fast anställning, är den form av anställning som är huvudregel enligt lag. En tillsvidareanställning innebär att arbetstagaren är anställd till dess att han eller hon väljer att säga upp sig. Anställningen kan även avslutas genom att du som arbetsgivare, till exempel på grund av arbetsbrist, inte längre har en tjänst till den anställde. Det krävs emellertid en saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd.

Provanställning

Det är svårt att veta om arbetstagaren har den arbetskapacitet och kunskap han eller hon säger sig ha, eller om han eller hon passar in i teamet. För att ha möjlighet att bedöma om den anställde passar till tjänsten kan en arbetsgivare provanställa en arbetstagare. En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader.

Visstidsanställning

En visstidsanställning är en anställning som bara ska pågå en förutbestämd, begränsad tid. Det kan till exempel vara ett säsongsarbete eller ett vikariat. Visstidsanställningen får pågå i max två år under en femårsperiod. Efter det övergår den automatiskt till tillsvidareanställning.

För en visstidsanställning gäller inte samma uppsägningsvillkor som för andra anställningsformer. Till exempel är en vikarie ofta anställd under en viss tid och om du vill säga upp denne i förtid måste du ha angett detta i anställningsavtalet. Anges ingen uppsägningstid har den anställde rätt att arbeta tiden ut. 

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställs att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående anställningsavtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Skriv ett anställningsavtal

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.