Äktenskapsförord

Kärlekens avtal
995 kr

Skriv äktenskapsförord online

BÖRJA HÄR >>


På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord
När ni vill att viss egendom ska vara er enskilda
Ni reder ut vad som känns rättvist just för er
Över 90 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder
Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom. Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter och kan istället ägna er åt kärleken fullt ut.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa eller ett dödsfall.

Du som företagare har exempelvis nytta av ett äktenskapsförord om du vill säkerställa att ditt företag hålls utanför bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett äktenskapsförord hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Om ni vill undvika att värdet av alla era tillgångar delas lika mellan er ska ni skriva ett äktenskapsförord.

Kanske vill ni vara säkra på att behålla tillgångar inom familjen, till exempel en släktgård eller mormors halsband som gått i arv i generationer?

Med äktenskapsförordet kommer ni helt enkelt överens om vad som ska vara var och ens enskilda egendom. Det kan handla om vissa specifika tillgångar eller värdesaker, men ni kan också skriva att giftorätt inte alls ska gälla i ert äktenskap - då behåller var och en sitt.

Att skriva äktenskapsförord kan vara speciellt viktigt för dig som företagare om du vill säkerställa att företaget hålls utanför en bodelning. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att även det privata pensionssparandet ska ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Vad är giftorättsgods?

När man gifter sig får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som genom villkor i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev bestämts inte ska delas på hälften vid en bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan detta måste bestämmas av antingen makarna själva eller av den som har gett eller testamenterat något till någon av makarna.

Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till dig via e-post som en pdf. Istället för att boka tid hos en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Skriv ett juridiskt korrekt äktenskapsförord redan idag för att trygga er gemensamma framtid!

Tips: Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett äktenskapsförord. Betalningen sker i sista steget.

Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om äktenskapsförord
Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord kommer värdet på all egendom makarna äger att hälftendelas vid en bodelning oavsett om någon av makarna köpt det innan äktenskapet. Vissa undantag finns för personliga ägodelar som kläder eller annat. Har de personliga ägodelarna ett högt värde, t.ex. en päls eller en dyr golfutrustning, ska dessa tas med i bodelningen.

Behöver man registrera ett äktenskapsförord?

Ja, äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att man betalar in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?

Det beror på vad makarna bestämt i äktenskapsförordet. Om man i ett äktenskapsförord bestämt att inget ska delas, delas normalt inte heller sådant makarna i framtiden köper.

Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?

Om man bestämt att den gamla bostaden inte ska delas kommer inte heller den nya bostaden att delas, om makarna inte bestämt något annat i äktenskapsförordet.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som det genom villkor i antingen äktenskapsförord, testamente eller gåva bestämts inte ska delas på hälften om makarna skiljer sig. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan detta måste bestämmas av antingen makarna själva eller av den som har gett eller testamenterat något till någon av makarna.

Kan man ångra sig och återkalla ett äktenskapsförord?

Ett avtal om äktenskapsförord som är registrerat är bindande och kan inte ensidigt frångås eller hävas av ena maken. Är makarna överens kan de komma överens om ett nytt äktenskapsförord genom vilket de upphäver det tidigare äktenskapsförordet.

Varför ska man inte använda mallar om äktenskapsförord?

Mallar som återfinns på internet är bara ett exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vårt verktyg kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett äktenskapsförord som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.