Hyreskontrakt för hyresrätt

När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand
495 kr

Skriv hyreskontrakt online

BÖRJA HÄR >>


På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt hyreskontrakt
När du ska hyra eller hyra ut i andra hand
Kom överens om villkor för uthyrningen
Över 90 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder

Ett skriftligt hyreskontrakt skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett hyreskontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

När du ska hyra ut din hyreslägenhet i andra hand bör du innan uthyrningen skriva ett hyresavtal. Detsamma gäller om du ska hyra ut ett rum i din hyreslägenhet, det vill säga ha en inneboende. Ett skriftligt hyresavtal skapar trygghet och säkerställer att båda parter är helt överens om vad som gäller. Avtalet fungerar även som bevis vid en eventuell tvist.

Tänk på att godkännande från hyresvärden eller hyresnämnden krävs för att hyra ut en lägenhet i andra hand. Hyr man ut utan tillstånd riskerar både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen att bli vräkta.

Du svarar på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras ditt avtal till en PDF och skickas direkt till din e-post. Hos oss skriver du själv ett juridiskt korrekt hyresavtal, i lugn och ro när det passar dig bäst. Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. 

Frågor och svar om hyreskontrakt
Måste man skriva ett hyresavtal vi uthyrning av hyresrätt?

Det finns inget krav på att ha ett skriftligt hyresavtal, men det finns stora fördelar med att ha ett. Dessutom har hyresgästen rätt att kräva ett skriftligt hyresavtal. Det är en god idé att reglera vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

Vad innebär besittningsskydd?

Efter två år har en andrahandshyresgäst som hyr en lägenhet rätt till förlängning av hyresavtalet trots att det innebär en längre hyrestid än vad parterna har kommit överens om. Det kallas för besittningsskydd. Den som hyr ett möblerat rum som inte är en del av uthyrarens egen bostad får besittningsskydd när hyrestiden har pågått längre än nio månader i följd. Vid bedömningen av om uthyrningen ska fortsätta gör man en avvägning mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästens intressen. Parterna kan dock komma överens om att besittningsskyddet inte ska gälla. 

Krävs samtycke vid andrahandsuthyrning?

För att hyra ut en lägenhet i andrahand krävs samtycke från hyresvärden/hyresnämnden.

Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill av andrahandshyresgästen?

Nej, förstahandshyresgästen har inte rätt att ta ut hur hög hyra som helst. Hyran ska motsvara bruksvärdet. Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att begära en sänkning av hyran om förstahandshyresgästen tar ut en högre hyra än tillåtet. Om hyresnämnden beslutar om en sänkning gäller hyressänkningen från beslutsdatumet. Hyresnämnden kan även besluta att andrahandshyresgästen ska få tillbaka det han eller hon har betalt utöver en skälig hyra, tillsammans med ränta. Det är därför viktigt att inte ta ut en högre hyra än vad som motsvarar bruksvärdet.