Försäljning bostadsrätt

För dig som ska sälja eller köpa en bostadsrätt
1 495 kr

Skriv försäljningsavtal online

BÖRJA HÄR >>


På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt köpeavtal
Juridiskt korrekt köpeavtal anpassat för din unika situation.
Kvalitetssäkrad av våra jurister.
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.
Det är vanligt att privatpersoner väljer att sälja sin bostadsrätt utan hjälp av mäklare. Vid försäljning eller köp av en bostadsrätt är det viktigt att ha ett juridiskt korrekt avtal.


Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett försäljningsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

Ett köp av en bostadsrätt är egentligen ett köp av en andel i en bostadsrättsförening. Man köper alltså inte själva lägenheten som sådan utan snarare en rätt att nyttja en lägenhet som ingår i bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten i sig.

Ja, det finns lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Köpeavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs i så fall att någon av parterna väcker talan hos domstol om köpeavtalets ogiltighet.

Det är ett krav att köparen blir medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Medlemskapet måste köparen ansöka om omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt.

Frågor och svar om försäljningsavtal
Vad är en bostadsrätt?

Ett köp av en bostadsrätt är egentligen ett köp av en andel i en bostadsrättsförening. Man köper alltså inte själva lägenheten som sådan utan snarare en rätt att nyttja en lägenhet som ingår i bostadsrättsföreningen. Det är bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten i sig.

Måste köparen undersöka bostadsrätten innan köpet?

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av bostadsrätten om:

-   köparen har uppmanats av säljaren och fått tillfälle att genomföra en  undersökning eller

-   köparen har undersökt bostadsrätten utan uppmaning.

I praktiken innebär detta att köparen i regel har undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt. Om undersökningsplikten inte uppfylls kan det försvåra möjligheterna att få ersättning för fel och brister. Det är därför viktigt att köparen genomför en besiktning av lägenheten före köpet. Helst bör en sådan besiktning utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Finns det krav på vad avtalet ska innehålla?

Ja, det finns lagstadgade krav på vad avtalet måste innehålla. Köpeavtalet vid köp av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av såväl säljaren som köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs i så fall att någon av parterna väcker talan hos domstol om köpeavtalets ogiltighet.

Vad händer om bostadsrättsföreningen inte godkänner köparen som medlem?

Det är ett krav att köparen blir medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Medlemskapet måste köparen ansöka om omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt.