Köpekontrakt Allmänt

När du ska sälja eller köpa varor
1 990 kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Juridiskt korrekt och anpassat efter din situation
Skapar trygghet mellan parterna
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett köpekontrakt hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.

När du köper begagnade varor är det viktigt att få med en beskrivning av varan i avtalet. I annat fall kan det vara mycket svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan beskrivits i avtalet och den visar sig avvika från beskrivningen, kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren. Om avtalet upphävs ska varan och betalning återgå. Båda parter får då tillbaka vad de gett motparten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet.

Riskens övergång bestämmer vid vilken tidpunkt betalningsansvaret för båten övergår från säljaren till köparen. Parterna kan genom avtalet bestämma när riskens övergång ska ske. Vanligtvis är detta en fråga som hänger samman med hur leverans/överlämnande av båten sker.

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera. Om varan sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med eller om säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter eller struntat i att informera om väsentliga fel och brister han eller hon känner till.