Samägande­rätts­avtal

En trygghet vid gemensamt ägande

3990 Kr

Låt juristen göra jobbet - boka tid för avtalsskrivningNär du låter mig eller någon av mina kollegor skriva ditt avtal går vi steg för steg igenom vad avtalet bör innehålla och vilka villkor som ska vara med. Vi vill att du ska få klarhet i vad som gäller och sedan få hjälp att reglera vad du faktiskt vill ska gälla.


Ange dina kontaktuppgifter nedan och när du föredrar att bli kontaktad, så ringer vi upp dig och bokar in en tid för avtalsskrivningen.

Du kan även ringa oss och boka tid direkt på telefon 0771-24 00 24.


(Våra telefontider är Måndag-Torsdag 8-20, Fredag 9-17)

Reglera villkoren för det gemensamma ägandet
Undvik att ord står mot ord om ni skulle bli oense
Över 150 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.

Att köpa en båt tillsammans med vännen, eller att samäga fritidshuset tillsammans med syskonen har många fördelar så länge man är överens. När man däremot tycker olika är det inte alla gånger lika enkelt. Var rädd om er relation och undvik onödiga konflikter med hjälp av ett samäganderättsavtal.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett avtal. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan det färdiga avtalet skapas.

När du skriver ett samäganderättsavtal hos oss vet du att avtalet blir juridiskt korrekt och anpassat efter just er situation.
Det finns många fördelar med att äga saker tillsammans med vänner eller släktingar. Genom att reglera villkoren för samägandet går det att undvika onödiga konflikter och behålla den goda relationen.

Några exempel på frågor som kan regleras är vad som ska gälla vid löpande förvaltning av sommarstugan eller möjligheten för ena parten att sälja egendomen på offentlig auktion. Det kan också handla om att någon annan ska få nyttjanderätt till egendomen. Det senare är inte ovanligt när föräldrar för över en släktgård eller sommarstuga till sina barn.

Det finns inget krav på att ett samäganderättsavtal ska vara skriftligt. Det är dock en stor fördel med ett skriftligt avtal då risken annars är stor att ord står mot ord i slutändan. Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad man kommit överens om och man slipper onödiga konflikter.

Det finns en rad olika frågor som bör tas upp och besvaras i ett samäganderättsavtal. Till exempel bör nyttjandet, förvaltningen och bestämmanderätten över egendomen redas ut mellan delägarna.

När du gör ditt samäganderättsavtal genom oss hjälper vi dig att gå igenom de viktigaste och vanligaste frågorna som kan dyka upp med anledning av samägandet.

Man måste skilja mellan äktenskapsförord/samboavtal och samäganderättsavtal. Ett äktenskapsförord/samboavtal påverkar vem som får vad vid en separation medan ett samäganderättsavtal reglerar praktiska frågor inom ett samägande.

Om ni samäger något är det bra att skriva ett samäganderättsavtal oavsett om ni har ett äktenskapsförord/samboavtal eller inte.

Du svarar på ett antal frågor som rör din situation och utifrån dina svar skapas ett skräddarsytt avtal som skickas direkt till dig via e-post som en pdf. Istället för att boka tid hos en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Tips: Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva samäganderättsavtalet. Betalningen sker i sista steget.
Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.
Frågor och svar om samäganderättsavtal
Vad bör samäganderättsavtalet innehålla?

Det finns en rad olika frågor som bör tas upp och besvaras i ett samäganderättsavtal. Till exempel bör nyttjandet, förvaltningen och bestämmanderätten över egendomen redas ut mellan delägarna. När du gör ditt samäganderättsavtal genom oss hjälper vi dig att gå igenom de viktigaste och vanligaste frågorna som kan dyka upp med anledning av samägandet.

Behövs samäganderättsavtal om vi redan har samboavtal eller äktenskapsförord?

Man måste skilja mellan äktenskapsförord/samboavtal och samäganderättsavtal. Ett äktenskapsförord/samboavtal påverkar vem som får vad vid en separation medan ett samäganderättsavtal reglerar praktiska frågor inom ett samägande. Om ni samäger något är det bra att skriva ett samäganderättsavtal oavsett om ni har ett äktenskapsförord/samboavtal eller inte.

Varför behövs ett skriftligt avtal, räcker inte en muntlig överenskommelse?

Det finns inget krav på att ett samäganderättsavtal ska vara skriftligt. Det är dock en stor fördel med ett skriftligt avtal då risken annars är stor att ord står mot ord i slutändan. 

Om ingen kan bevisa hur överenskommelsen ursprungligen såg ut kommer samäganderättslagen att träda in och bli gällande istället för överenskommelsen.  Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad man kommit överens om och slipper både konflikter och risken för att lagens bestämmelser träder in och blir gällande.

Vi är sambor och äger en sommar en sommarstuga/bil/båt ihop, vad sker om vi flyttar isär?

Om ni äger en båt eller ett fritidshus tillsammans kommer denna egendom inte att ingå i bodelningen om ni är sambor. Ni samäger sådan egendom med grund i samma regler som när två vänner samäger något tillsammans. 

Detta innebär att samägandet kommer kvarstå efter er separation om ni inte aktivt gör upp om att den ena ska köpa ut den andra eller att hela egendomen ska säljas.Vi är gifta och äger en sommarstuga och båt ihop, vad händer om vi skiljer oss?

Om makarna skrivit ett äktenskapsförord som omfattar egendomen kommer denna inte delas i en bodelning. Om inte så delas den enligt huvudregeln lika mellan makarna, oavsett vem som äger egendomen.  

Makarna kan dock komma överens om att den ena eller den andra ska överta egendomen. Om makarna fortsätter att samäga egendomen efter separationen är det extra viktigt att det finns ett samäganderättsavtal som reglerar ramarna för samägandet. Utan samäganderättsavtalet finns stor risk för att det uppstår konflikter rörande vem som får nyttja egendomen vid olika tider, och hur kostnader och intäkter ska fördelas.

Behöver man registrera ett samäganderättsavtal?

Nej, samäganderättsavtal ska inte registreras.

Vad är en god man?

En god man utses av domstol eller genom avtal mellan delägarna och ska ta hand om egendomen om delägarna under en längre tid inte kan komma överens.

Varför ska man inte använda mallar till samäganderättsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur samäganderättsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. 

De som lägger ut mallar på internet ansvarar inte för eventuella fel och brister. 

Genom vårt verktyg skapas samäganderättsavtalet utifrån dina förhållanden och önskemål. Verktyget är kvalitetssäkrat av jurister för att du ska kunna skapa ett juridiskt giltigt avtal på egen hand. Om du känner dig osäker kan du dock få kostnadsfri vägledning av våra jurister.