Skapa konto
Logga in

Samboavtal

Trygga er gemensamma framtid.
695 kr

Skriv samboavtal

Börja här
På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal
När båda står på kontraktet men har betalat olika mycket i kontantinsats.
När en av er äger och har betalat hela bostaden själv.
Över 80 000 personer har använt oss och vi har branschens mest nöjda kunder.
Allt fler ingår samboförhållanden men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt.

Visste du till exempel att bostadens värde kan komma att delas lika mellan dig och din sambo vid en separation?

Även om en av er betalat hela bostaden och står ensam på lånet. Detsamma gäller bohag, dvs. möbler, husgeråd och elektronikprylar. För att reglera detta behöver ni skriva samboavtal!

Står ni båda på kontraktet men en av er har betalat mer i kontantinsats?

Då behöver ni skriva samboavtal tillsammans med ett skuldebrev.

Skriv ett juridiskt korrekt samboavtal redan idag för att trygga er gemensamma framtid.

Tips: Du kan testa vår tjänst för att se hur det fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att börja skriva ett samboavtal. Betalningen sker i sista steget.
Tjänsten är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister.


Frågor och svar om samboavtal
Måste man skriva ett samboavtal?

Nej, ett samboavtal är liksom alla avtal frivilligt att skriva och den ena sambon kan inte tvinga den andra att ingå ett samboavtal. Det är dock många som inte riktigt vet vad som gäller enligt sambolagen, varför ett korrekt samboavtal ev. försäkringar skapar bättre förutsebarhet och trygghet för båda parter.

Vad är inte samboegendom?

Samboegendom är endast den gemensamma bostaden och bohaget som köpts i syfte att användas för gemensamt boende. Om en bostad köpts innan tankar har väckts på att flytta ihop är den inte samboegendom. Sommarhus, bilar, fritidsutrustning är inte samboegendom och kommer inte att delas vid en bodelning. Inte heller ska sparande på bank, i aktier, fonder eller dylikt ska tas med i en bodelning.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler, köksutrustning och liknande i hemmet som skaffats för gemensamt boende. Sådant som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, t.ex. bostad eller bohag som köpts innan tankar på att flytta ihop väckts och inte heller fritidsutrustning t ex. golfklubbor. Det är bara samboegendom som delas när ett samboförhålland upphör. En bil eller ett fritidsställe är inte samboegendom och delas således inte.

Vad ska man som sambo tänka på kring vardagsekonomin?

Det som var och en köper eller skaffar på annat sätt vid samboende ägs av var och en som betalat. Den som har köpt ett hus, bil eller bohag är ensam ägare till dessa.

Gemensam bostad och bohag kan dock delas genom bodelning om ni flyttar isär och ni kan skriva ett samboavtal där ni kommer överens om hur en fördelning ska ske.

Det kan vara viktigt att tänka på vem som står för vilka utgifter då ni bor ihop. Det kan kännas orättvist när ni flyttar isär om den ene har köpt kapitalvaror (t ex bil, båt etc.) för sina pengar och den andre har stått för all mat och andra hushållsinköp.

Ett sätt kan vara att köpa dyrare saker tillsammans. Ett annat tips kan vara att göra en lista på sådant ni vill äga tillsammans och underteckna den båda två.

Vi står båda på kontraktet men jag har betalat mer i kontantinsats.

Är ni sambo och den ena har betalat mer i kontantinsats behöver ni skriva samboavtal tillsammans med ett skuldebrev. Utan ett skuldebrev för kontantinsats kommer värdet ändå delas lika trots att den ena betalat mer i kontantinsats. 

Vilka skillnader är det mellan att vara sambo och gift?

När kärleken spirar och allt är bra spelar det inte så stor roll om man är sambo eller gift. Om förhållandet tar slut eller om en dör blir det dock stor skillnad på vad som händer.
Skillnaden för sambor i förhållande till gifta är bl a att de

  • inte ärver varandra
  • inte självklart är förmånstagare till varandras livförsäkringar
  • inte är underhållsskyldiga gentemot varandra
I korthet rekommenderar vi alltså sambor att förutom samboavtal och ev. skuldebrev (om någon betalat mer än den andre för lägenheten) även skriva ett inbördes testamente och titta igenom förmånstagare till försäkringar. Om ni belånat bostaden för den ena sambons privata bruk bör ni även skriva ett regressavtal.

När det gäller underhållsskyldighet finns ingen sådan mellan sambor ens efter mycket långa förhållanden

Vad händer om någon av samborna går bort?

Som sambo ärver ni inte varandra. Detta oberoende av hur länge man bott ihop eller om man har barn tillsammans. Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv. Bodelning görs om den kvarlevande sambon vill det, sedan tillfaller den avlidne sambons egendom dennes släktingar. Vill man trygga varandra som sambo ska man skriva ett inbördes testamente för att hindra att lämna varandra arvlösa.

Hur fungerar en bodelning mellan sambor, vad delas?

När ena sambon går bort eller om samborna av annan anledning separerar görs en bodelning om någon av samborna vill det. Bodelning innebär att vissa saker ska delas upp lika mellan samborna. Har man inte kommit överens om annat ska alla möbler och bostaden som köpts för att användas tillsammans delas lika. Det spelar ingen roll vem som betalat för möbeln eller bostaden, de delas ändå lika om någon av samborna vill det. Detta innebär att värdet för bostaden, möbler och hushållsartiklar kommer att delas lika, om de skaffats för att användas av båda samborna. Andra saker så som fritidshus och bil ska inte delas.

Vem får bostaden om vi flyttar isär?

I första hand får den som äger bostaden bo kvar. Om inget samboavtal finns får då den som bor kvar lösa ut den andra sambon med hälften av värdet för bostaden, om den andra sambon går med på detta. I mycket speciella undantagsfall och om den andra sambon har större behov av bostaden kan den sambon få ta över bostaden, t.ex. om den sambon fått vårdnaden om ett gemensamt barn och samtidigt inte har det så bra ekonomiskt ställt att en ny bostad kan införskaffas. Detta gäller även om man har ett samboavtal.

När är man sambo enligt lagen?

När två ogifta personer bor tillsammans i ett par förhållande och med ett gemensamt hushåll. Förhållandet ska som huvudregel ha varat längre än sex månader. Vänner som bor ihop räknas inte som sambor.

Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet?

Bostadens värde kan komma att delas lika mellan dig och din sambo vid en separation, även om en av er betalat hela bostaden och står ensam på lånet. Detsamma gäller bohag, dvs. möbler, husgeråd och elektronikprylar. För att reglera detta behöver ni skriva samboavtal.

Vad kan man göra om man inte vill att sambolagens regler om bodelning ska gälla?

Man kan bestämma att sambolagens regler inte ska gälla. Då gör man det i ett skriftligt och undertecknat samboavtal.