Skapa konto
Logga in

Därför behöver även sambor skriva bodelningsavtal

Det är viktigt att skriva ett bodelningsavtal om ni ska separera, särskilt om ni har bott i en bostadsrätt eller en fastighet och den köpts under tiden ni varit tillsammans. Rätten att begära bodelning kvarstår i ett helt år efter att samboförhållandet har upphört. Utan ett bodelningsavtal kan alltså den ena sambon inom ett år komma och kräva sin del av bostaden vid ett senare tillfälle. En annan risk är att banken inte kommer att godkänna att ni tar nya bolån om ni inte har ett bodelningsavtal. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort! Så länge ni är överens är det enklast och billigast att skriva bodelningsavtalet på egen hand.


Skriv bodelningsavtal på egen hand hos oss, även om ni är sambor.
Med hjälp av vårt verktyg får ni hjälp med:
  • - Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  • - En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  • - Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen.
  • - Vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  • - Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt.

Kontakta oss, våra jurister hjälper dig svara på dina frågor och funderingar. Ring oss kostnadsfritt på telefon 0771 24 00 24