Är man bunden av ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan makarna och kan inte ensidigt ändras av ena maken eller makan. Med andra ord bodelningsavtalet är bindande så länge det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Kommer man inte överens om bodelningen kan man få en bodelningsförrättare förordnad av domstol, som hjälper till med bodelningen.

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Kan man ångra sig?:

Är man bunden av ett bodelningsavtal?
När blir ett bodelningsavtal giltigt?
Behöver man registrera ett bodelningsavtal vid skilsmässa?
Behövs det en äkthetsstämpel för att bodelningsavtalet ska vara giltigt?