Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?

Det finns olika sätt att värdera makars tillgångar men det lämpligaste och vanligaste är att värdera utifrån egendomens marknadsvärde, det vill säga vad egendomen skulle kosta om man köpte den i det skick den är. Ibland kan dock vissa saker ha ett högre affektionsvärde eller bruksvärde än marknadsvärde. Observera att det är makarna själva som väljer vilken värderingsmetod som ska användas. Man bör välja samma metod för alla tillgångar.

Exempel: Makarna har fått en servis i bröllopspresent. Den kanske inte skulle vara värd så mycket vid en eventuell försäljning men den betyder mycket för dem båda. Detta kan då tas med i beräkningen och höja dess värde vid värderingen.

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Vanliga frågor och svar:

Måste man göra en bodelning?
När ska en bodelning göras?
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Vad ska delas vid en bodelning?
Måste man ha ett bodelningsavtal?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet
Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?