Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?

Möjlighet att begära att bodelning kan inte fråntas någon av makarna. En make kan därför begära bodelning långt efter en skilsmässa, för att undvika att få krav från den andra i efterhand är det därför viktigt att få bodelningsavtalet gjort. Väntar man alltför länge kan dock makens väntan ses som en eftergift och man förlorar då rätten att kräva bodelning. I praxis har 24 år ansetts vara en för lång tid.

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Vanliga frågor och svar:

Måste man göra en bodelning?
När ska en bodelning göras?
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Vad ska delas vid en bodelning?
Måste man ha ett bodelningsavtal?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet
Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?