Framtidsfullmakt - Vanliga frågor & svar

Allmänt om framtidsfullmakt

Behöver man alltid en framtidsfullmakt?
Hur upphör en framtidsfullmakt att gälla?
När börjar framtidsfullmakten att gälla?
Vad är en framtidsfullmakt?
Vad händer om fullmaktsgivaren dör, går i konkurs eller får förvaltare?
Vad kan en framtidsfullmakt gälla?
Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?
Vem får lov att upprätta en framtidsfullmakt?