Kan förstahandshyresgästen kräva andrahandshyresgästen på skadestånd?

Någon som hyr ut i andrahand kan kräva ersättning från andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. I första hand får man skicka ett kravbrev till andrahandshyresgästen och därefter inge ett betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. I sista hand, om det är ett omstritt krav, får man skicka in en stämningsansökan till domstol.

Skriv Hyresavtal Andrahand här

Hyresavtal andrahand - Vanliga frågor och svar:

Vad innebär andrahandsuthyrning?
Krävs samtycke vid andrahandsuthyrning?
Har man rätt att ta ut vilken hyra man vill av andrahandshyresgästen?
Gäller alltid besittningsskyddet?
Övertar andrahandshyresgästen ansvaret för lägenheten/bostadsrätten under hyrestiden?
Kan förstahandshyresgästen kräva andrahandshyresgästen på skadestånd?
Varför ska man inte använda mallar om andrahandsuthyrning?