Vad ska man tänka på vid köpet?

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med att det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras eller om en avställd motorcykel säljs som ska tas i trafik igen. Det är bra att i avtalet nämna sådana nödvändiga åtgärder.

Konsumentköpeavtal - Viktigt att tänka på:

Kan vem som helst använda konsumentköpeavtalet?
Vem är konsument?
Vem är näringsidkare?
Fungerar avtalet för fastigheter och bostadsrätter?
Kan jag köpa och sälja tjänster med avtalet?
Vad ska man tänka på vid köpet?
Gäller något särskilt om köpet skett på distans, exempelvis via internet?
Vad har konsumenten för lagliga rättigheter?