Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?

Konsumenten har ingen skyldighet att undersöka varan innan köp för att få klaga över fel på varan. Har konsument och säljare däremot skrivit i avtalet att varan är köpt i befintligt skick eller att vissa fel och brister förekommer kan inte konsumenten förvänta sig samma sak som av en nyproducerad vara och har då inte heller samma möjligheter att klaga över fel. I dessa fall kan det därför vara en god idé att konsumenten faktiskt gör en undersökning av varan.

Konsumentköpeavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad innebär dröjsmål?
Vad innebär en garanti?
Vad innebär en friskrivning?
När bör man upprätta ett konsumentköpeavtal?
Finns några krav på konsumentköpeavtalets form och innehåll?
Kan jag köpa och sälja tjänster?
Kan jag sälja till näringsidkare?
Kan jag använda avtalet vid internetköp?
Hur ska varan levereras?
Vad gäller när varan är felaktig?
Får man ha med vilka villkor som helst?
Vad gäller när man säljer på auktion?
Vad menas med riskens övergång?
Vilken skyldighet har köparen att undersöka varan och vilka följder får en sådan undersökning?