Behöver vi göra något mer än att underteckna köpeavtalet?

Ja, ni behöver även anmäla ert ägarbyte till Transportstyrelsen. Detta ska göras så snart som möjligt men senast 10 dagar efter att ni genomfört köpet.

Anmälan kan ske på två olika sätt, antingen så fyller ni tillsammans i uppgifter om ägarbytet på fordonets senaste registreringsbevis och skickar in det per post till Transportstyrelsen eller så gör ni detta via Transportstyrelsens app ”Mina fordon”.

Köparen ansvarar för att ha en trafikskadeförsäkring från och med dagen då fordonet bytt ägare.

Skriv Köpeavtal för bil eller MC här

Köpeavtal för bil eller MC - Allmänt:

Vad behöver köparen göra innan köpet?
Vad innebär ett återtagandeförbehåll?
Vad menas med riskens övergång?
När har man nytta av ett köpeavtal för bil?
Behöver vi göra något mer än att underteckna köpeavtalet?
Avtalet säger att varan är i ”befintligt skick”, vad innebär det?