Framtidsfullmakt - ett alternativ till god man

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. 

Läs mer om framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare och kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård. 

När behövs framtidsfullmakten och vid vilken tidpunkt börjar den gälla?

Det är när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd som fullmakten behövs. Det är dock fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt ska träda i kraft.

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Upprätta en framtidsfullmakt

Hos oss upprättar du en framtidsfullmakt enkelt och tryggt online eller med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva framtidsfullmakten online svarar du på ett antal frågor om vad du vill ska gälla. Därefter skapas en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som skickas direkt till din e-post. 


Läs mer och skriv framtidsfullmakt