Skapa konto
Logga in

När bör man skriva äktenskapsförord?


Så här i sommartider är det högsäsong för bröllop. Faktum är att nästan hälften av alla par som gifter sig, gifter sig på sommaren. Med ett äktenskapsförord, eller kärlekens avtal som vi kallar det, behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter och kan istället ägna er åt kärleken fullt ut. Här får ni all information ni behöver om just äktenskapsförord.

Skriv äktenskapsförord

Efter vigseln äger ni liksom tidigare era egna saker och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Men om ni skulle skilja er har ni däremot rätt till hälften av det totala värdet av allt ni äger. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Exempel: Makarna Per och Frida har bestämt sig för att skiljas. De har inte skrivit något äktenskapsförord. De bor i en villa som Frida betalat. Villan är värd en miljon kronor. För att Frida ska få behålla villan efter skilsmässan måste hon betala en halv miljon till Per, alltså halva värdet av villan, om Per begär det.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att tillgångar och egendom inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. I stället för giftorättsgods utgör då dessa enskild egendom och får behållas av var och en av er.

När bör man skriva äktenskapsförord?

För att vara säker på att behålla tillgångar inom familjen, till exempel en släktgård eller din mormors halsband som gått i arv i generationer, behöver du skriva ett äktenskapsförord.

Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.


Skriv äktenskapsförord


Tre vanliga frågor om äktenskapsförord:

Gäller ett äktenskapsförord om det inte är registrerat hos Skatteverket?

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. När båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket.

Kan man ångra ett äktenskapsförord?

Ja det kan man – via ett nytt registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.

Kan man specificera vilka tillgångar som inte ska ingå i en bodelning?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild.

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till er e-post.

Har du frågor angående äktenskapförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.

Skriv äktenskapsförord