2016-02-28

Molly Malm, ny jurist på avtal24!


Foto: Calle Sigrell

Molly Malm tog sin examen i januari 2016 och skrev examensarbetet om hur de nya arvsreglerna påverkar svenskar som bor utomlands.

Varför valde du att skriva om just internationell arvsrätt?

Jag har gillat familjerätten sedan jag läste kursen på termin 3. Den internationella privaträtten är komplex, men den är något som fascinerar mig. Jag ville därför gärna ha en internationell koppling i mitt examensarbete på något sätt. När jag sedan fick reda på att EU nyligen lagstiftat inom internationell arvsrätt kändes det som ett perfekt ämne att skriva om.

Vilka slutsatser kom du fram till?

I Sverige har vi tidigare tillämpat nationalitetsprincipen som innebär att arvet efter en svensk medborgare alltid ska göras enligt svenska arvslagar, just på grund av att personen hade svenskt medborgarskap. Nu ska arv fördelas enligt det lands lag som den avlidna var boende i, alltså ska nu hemvistprincipen tillämpas istället. Jag har därför jämfört dessa principer och sedan undersökt hur detta faktiskt påverkar svenska medborgare som är boende utomlands. Min slutsats är att dessa principer inte är helt optimala och att en blandning vore bättre. På så sätt kan man skapa lite mer flexibilitet och bedöma situationen utifrån samtliga omständigheter och avgöra det landet den avlidna hade starkast anknytning till (oavsett medborgarskap och hemvist).

Hur är det att jobba som jurist på avtal24?

Jobbet är roligt och det känns bra att få hjälpa människor. Vi får prata med personer i livets alla skeden och hjälper dem med skräddarsydda avtalslösningar - så att de kan sova gott om natten.

Avtal24 är en unik juristbyrå på många sätt, inte bara hur vi har kontakt med våra kunder utan också hur stämningen på kontoret är. Söndagsångest finns inte i min värld!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag lär mig saker inom familjerätten varje dag - varje dag kommer det en annorlunda twist på en fråga, som förändrar situationen. Problemlösning är så mycket roligare i verkligheten än vad det är på universitetet.


Läs mer:

Internationell arvsrätt och utlandssvenskar – arvsfördelningen och dess konsekvenser för svenska medborgare med hemvist.