Aktiebolagslagen

I aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser om aktiebolag. Bland annat finns regler om vilket aktiekapital ett aktiebolag måste ha, vad en bolagsordning ska innehålla, hur ofta ordinarie bolagsstämma ska hållas och var.

Aktiebolagslagens fulla namn men SFS-nummer är Aktiebolagslag (2005:551).


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Aktieägaravtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Bolags­stämmo­protokoll
Juridiskt heltäckande protokoll för er stämma
Kompanjonsavtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag