Aktiekapital

Aktiekapital är den kapitalinsats ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Aktiekapitalet i ett aktiebolag måste vara minst 50 000 kr.

Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess aktiekapital.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Av aktiebolagets registreringsbevis framgår hur mycket aktiekapital ett aktiebolag har registrerat. Registreringsmyndighet är Bolagsverket.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Aktieägaravtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Kompanjonsavtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag