Skapa konto
Logga in

Boutredning

En boutredning syftar till att kartlägga en avliden persons tillgångar och skulder. Under boutredningen ska också eventuella arvingar hittas. Boutredningen ska så småningom mynna ut i en s.k. bouppteckning och arvskifte, så att arvingar kan få det de har rätt till enligt arvsrätten.

Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning snabbt och enkelt via telefon!
Testamente
En handling för dem du bryr dig om