Boutredning

En boutredning syftar till att kartlägga en avliden persons tillgångar och skulder. Under boutredningen ska också eventuella arvingar hittas. 

Boutredningen ska så småningom mynna ut i en så kallad bouppteckning och arvskifte, så att arvingar kan få det de har rätt till enligt arvsrätten.

Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Testamente
En handling för dem du bryr dig om