Friskrivningsklausul

Part kan i ett avtal välja att som villkor ta upp en ansvarsbefrielse i en speciell klausul kallad friskrivningsklausul. Detta kan gälla exempelvis vid försäljning av en begagnad vara när säljaren är medveten om att motorn är bristfällig och inte vill riskera att köparen efter köpet vänder sig mot säljare med felaktigheterna. 

Parterna reglerar då specifikt i avtal att friskrivningsklausulen fråntar säljaren för ansvar för fel som uppstår i just motorn.

En friskrivningsklausul kan gälla vilket typ av ansvar som helst men klausulen får inte vara alltför generell utan måste reglera en viss typ av ansvar eller en viss del i varan/tjänsten/fastigheten. En vanlig typ av friskrivningsklausul är en force majeure-klausul.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Försäljning bostadsrätt
För dig som ska sälja eller köpa en bostadsrätt
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om