Nettolön

Nettolön är den del av lönen som finns kvar efter avdrag för skatt. Motsatsen är bruttolön, lönen innan skatt dragits av.Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid