Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten att använda något som ägs av någon annan, en användarrätt alltså. 

Nyttjanderätten kan också innebära en rätt att tillgodogöra sig eventuell inkomst från ett sådant användande. Typiska former av hur nyttjanderätt kan bestämmas är genom hyresavtal och leasingavtal.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Hyresavtal för kontorsplatser
När du ska hyra ut arbetsplatser
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus
Hyreskontrakt fritidshus
När du ska hyra ut ditt fritidshus
Hyreskontrakt för hyresrätt
När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand